Uczniowski Klub Sportowy

MILENIUM

Klub Wioślarski PEGAZ Wrocław

Galeria

16976950_1387806087936787_1447824589_n.jpg16976701_1387801127937283_389703819_n.jpg16933622_1387805707936825_493498990_n.jpg16934058_1387801177937278_1176928257_n.jpg16997019_1387805757936820_119023149_n.jpg16934239_1387805404603522_1126053561_n.jpg16996925_1387805664603496_742882421_n.jpg16997186_1387800541270675_2014426414_n.jpg16997132_1387805474603515_2141192306_n.jpg16997280_1387800457937350_1211472106_n.jpg16934281_1387800264604036_629407347_n.jpg16976267_1387800564604006_183343625_n.jpg

WSPIERAJĄ NAS:

Gmina Wrocław

 

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

PARTNERZY:

   

OBOZY SPORTOWE

Klub Środowiskowy PEGAZ działa przy ul. Pałuckiej 65 na osiedlu Kozanów. Organizujemy dzieciom czas wolny w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach 14.00 – 18.00. Program pracy klubu realizowany jest poprzez warsztaty twórcze, zajęcia sportowo rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, kiermasze, wystawy tematyczne, plenery twórcze, wycieczki i pikniki. Obecnie współpracujemy z Osiedlowym Klubem Kozanów IV, z Radą Osiedla . Efekt współpracy to: wystawy tematyczne i okolicznościowe oraz osiedlowe festyny.

Zagospodarowanie czasu wolnego obejmuje również okres ferii zimowych i dwa tygodnie wakacji letnich.

Dokumentacja zdjęciowa w naszej galerii objęła część działań z lat poprzednich, kiedy funkcjonowaliśmy jako świetlica, i z okresu funkcjonowania jako klub środowiskowy.

W miesiącu listopadzie i grudniu 2009 roku zrealizowaliśmy wystawę dokumentującą naszą 5-letnią działalność na rzecz środowiska lokalnego z Osiedla Kozanów. Wystawa została opisana w „Gazecie Południowej”.

Realizujemy cyklicznie warsztaty m.in. plastyczne. Swoje prace eksponujemy na wystawach w: Klubie Środowiskowym, Klubie Osiedlowym Kozanów IV, podczas plenerowych imprez na terenie miasta (organizowanych przez nasz rodzimy Klub KSWiR Pegaz).

Realizujemy cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, a ich efektem są spartakiady, które organizujemy dwa razy w roku. Zwycięzców w grupach wiekowych nagradzamy dyplomami, pucharami i drobnymi upominkami.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia na wodzie w naszym rodzimym Klubie KSWiR Pegaz.

Od 2011 roku program w świetlicy wzbogacony jest o zajęcia na nowym sprzęcie komputerowym, otrzymanym od sponsora.

Działania Klubu Środowiskowego Pegaz dofinansowane są środkami Gminy Wrocław i wspierane przez Radę Rodziców, która zawiązała się w lutym 2011.

KŚ Pegaz jest również na Facebooku! Znajdziesz nas pod adresem: facebook.com/KsPegaz

Zapraszamy do galerii.

Zobacz galerię: Klub środowiskowy